Európskym fondom regionálneho rozvoja

O spoločnosti

      Spoločnosť CWT Metal s. r. o., so sídlom v Brzotíne, bola zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. Č. 13645/V dňa 05. 12. 2002. Spoločnosť nadviazala na dlhoročnú výrobnú a obchodnú tradíciu strojárenskej výroby v rožňavskom regióne, s hlavnou orientáciou na produkciu poľnohospodárskej techniky a s ňou spojeného príslušenstva. Základnou orientáciou spoločnosti je strojárenská výroba. Postupne spoločnosť rozširovala svoje výrobné a kapacitné možnosti, v súčasnosti hlavným výrobným programom spoločnosti je:

 1. pneumatické prepravníky, šupátka, odbočky, mechanizmy pre prepravu sypkých materiálov pre cementárne a vápenky, diely pre vážiace a baliace linky pre potravinársky a cementárenský priemysel
 2. hydraulické príruby a súčiastky pre cestné a stavebné stroje
 3. výroba náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje a malotraktory, servis malotraktorov
 4. torkrétovací stroj – omietací stroj
 5. iné strojárenské výrobky a náhradné diely
 6. zvárané oceľové konštrukcie
 7. obrábanie a zváranie výrobkov z nerezovej ocele

      Hlavný podiel výroby je zameraný na export, pre štáty európskej únie a Veľkú Britániu. Naša spoločnosť sa snaží rozvíjať aj výrobu pre domácich odberateľov s cieľom pokryť výrobný dopyt tuzemského trhu.

Technické - výrobné možnosti:

 1. Predvýrobná etapa: technická príprava výroby a konštrukcia, CAD systém
 2. Príprava materiálu: pieskovanie sklenenou drťou pre nerezové materiály, otryskávanie oceľovými guličkami
 3. Delenie materiálu: pílenie, strihanie, pálenie plazmou
 4. Objemové tvárnenie: ohýbanie, zakružovanie, lemovanie, lisovanie, rovnanie
 5. Zváranie bežných a nerezových ocelí: v ochrannej atmosfére CO2, elektródou, TIG-WIG
 6. Trieskové obrábanie: sústruženie klasické a na CNC strojoch, frézovanie na CNC obrábacích centrách, vŕtanie, vyvrtávanie na horizontkách, brúsenie, preťahovanie
 7. Výroba ozubenia odvaľovaním: čelné, reťazové
 8. Povrchová úprava: nanášanie náterových hmôt striekaním
 9. Montáž: montáž podskupín, skupín, prevodoviek