Európskym fondom regionálneho rozvoja

Kontakt

CWT Metal spol. s r.o.

Jovická 636, 049 51 Brzotín

Konateľ spoločnosti:

Ing. Rudolf Mičuda
micuda@cwtmetal.sk
tel č.: 058 / 788 57 32, 058 / 788 57 35, 0905 630 803

Sekretariát:

cwtmetal@cwtmetal.sk
tel č.: 058 / 788 57 35

ORKA - Zmocnenec kvality:

Ing. Amália Lakatošová
lakatosova@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 23, 0907 924 900

Oddelenie logistiky:

Ing. Milada Fafráková - vedúca logistiky
cwtmetal@cwtmetal.sk
tel: 0905 682 533, 058 / 788 57 35

Oddelenie technickej prípravy výroby:

Ing. Amália Lakatošová - vedúca TPV a konštrukcie
lakatosova@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 23, 0907 924 900

Konštrukcia:

konstrukcia@cwtmetal.sk
tel: 058/ 788 69 92

Výrobné oddelenie:

Valéria Sabóová - ekonómka výroby
saboova@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 26

Odbyt:

Ladislav Rusňák
rusnak@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 26, 0905 731 939

Výrobno-dispeč.odd.:

Eva Prívozníková
privoznikova@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 25

Personálne odd.:

Eva Kovácsová
kovacova@cwtmetal.sk
tel: 058/ 788 57 34

Ekonomické oddelenie:

Eva Kováčová
kovaceva@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 57 35

Oddelenie nákupu a MTC:

Ing. Ľudovít Csík - Vedúci MTZ
csik@cwtmetal.sk
tel: 058/7886990, 0905 731 940

Predajňa hutného a spojovacieho materiálu:

Silvia Kraková - vedúca predajne hutného a spojovacieho materiálu
krakova@cwtmetal.sk
tel: 058 / 788 69 90